Breaking News

chillery pixabay 240

Chillery industrialne, czyli jak klimatyzować duże powierzchnie

Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób przedsiębiorstwa utrzymywana jest niska temperatura na znacznych powierzchniach? W jaki sposób schładzane są hotele, lodowiska, magazyny leków lub żywności? Wytwarzanie artykułów spożywczych i lekarstw wymaga przestrzegania restrykcyjnych norm powiązanych z właściwą temperaturą. Do ich produkcji konieczne są odpowiednie instalacje chłodnicze, które pozwalają przeprowadzić proces w zgodzie ze sztuką. W związku z tym, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie znajdują zastosowanie i jak działają.

Do czego są służą chillery przemysłowe?

Chiller przemysłowy jest to narzędzie wykorzystywane do kontroli nad cieczami w układach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego zadaniem jest obniżanie temperatury wody. Właściwie schłodzona ciecz jest przepompowywana do konwertera cieplnego, gdzie w dalszym ciągu uczestniczy w procesie chłodzenia powietrza lub wody. Klasyczne agregaty chłodnicze zużywają dużo prądu i nie są zbyt przyjazne dla atmosfery.

Chillery opierające się na wodzie lodowej są rozwiązaniem znacznie bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla środowiska. Ponadto chiller jest wynalazkiem trwałym, odpornym na wszelkie problemy techniczne.

W odróżnieniu od klasycznych agregatów chłodniczych, chiller jest napędzany chłodną wodą. Cały system złożona(y) jest z wielu pomp i zaworów. Dzięki instalowaniu agregatów wody lodowej, ciepło pobierane jest z wody i transportowane do zlokalizowanych obok wentylatorach wymienników ciepła. Konwertery dzięki takiej reakcji są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). W ramach procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan skupienia w gazowy i dalsze chłodzenie jest możliwe przy udziale powstającej parze wodnej. Woda ma lepsze właściwości termodynamiczne, co daje szansę to uwypuklić jej zalety i zmarginalizować jej wady. W przypadku dużych powierzchni(ach), które należy chłodzić lub klimatyzować, woda lodowa jako czynnik chłodzący sprawdza się celująco. Jest w pełni bezpieczna, skuteczna i ekonomiczna. 

W jakich dziedzinach znajdują zastosowanie chillery przemysłowe?

Przez wzgląd na funkcjonalność, chillery stosuje się do utrzymywania w określonych temperaturach wnętrz, produktów, zespołów maszyn i różnorakich mechanizmów przemysłowych. Z przedstawianej technologii korzysta się w wielu, różnych dyscyplinach ekonomii. Są one stosowane zarówno przy produkcji danych dóbr, ale również w procesie ich magazynowania. Również podmioty takie jak m.in. duże hotele, budynki biurowe czy szpitale sięgają po chillery. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralny nadzór systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń czy obiektów przy pomocy tylko jednego agregatu, ich funkcjonalność zdobywa coraz więcej miłośników. 

Są również takie sektory, których prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od właściwie działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw sztucznych – wytwarzane produkty wymagają dopasowanych warunków termicznych, aby nie dopuszczać do powstawania wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalurgiczny – urządzenia wykorzystywane w tej branży dość szybko ulegają nagrzewaniu z powodu ciągłej pracy na dużych obrotach. Aby utrzymać ciągłą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, konieczna jest instalacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – zarówno produkcja, jak i magazynowanie wyrobów spożywczych wymaga odpowiednich warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces mógł przebiegać sprawnie i bez zakłóceń, firmy produkcyjne oraz logistyczne muszą być wyposażone w należyte narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, produkcja i przechowywanie farmaceutyków nierozerwalnie wiąże się ze ścisłymi wymogami temperaturowymi. W przypadku braku odpowiedniego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami przechowywanie medykamentów staje się niemożliwe.

Proces wdrażania infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury chłodniczej wymaga(ją) odpowiedniego projektu i konfiguracji danego chillera. Istnieją odpowiednie firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Wdrażanie rozwiązania powinno się rozpocząć od wywiadu – poznania potrzeb odbiorcy i otoczenia w jakim się obraca. Po rozpoznaniu następuje projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, przechodzą one audyt. Jeśli wymienione czynności zakończą się pozytywnie można włączać instalację chłodniczą.