Breaking News

rozbirk pixabay 423

Czy pozwolenie na rozbiórkę zawsze jest potrzebne?

Jeśli myślisz o usunięciu obiektu ze swojej działki to zawsze musisz powiadomić o tym Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze mamy obowiązek prosić o pozwolenie, czasem wystarczy zaniesienie zawiadomienia. Kiedy musimy poczekać na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i rozpocząć roboty rozbiórkowe? Jakie wnioski koniecznie mieć i w jakim miejscu je złożyć?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Rozbiórka budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeżeli budynek, który chcemy wyburzyć nie jest zamieszczony na liście zabytków i nie został uwzględniony w ochronie konserwatora, ma mniej niż 8 m wysokości oraz umiejscowiony jest od granicy działki w odległości nie mniejszej niż 50 % jego wysokości, to nie jest konieczne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczy wtedy do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają również obiekty budowlane, które nie potrzebowały pozwolenia na budowę. Są to przykładowo tymczasowe hale stalowe. Wtedy wystarczające jest złożenie odpowiedniego pisma i po miesiącu można zacząć roboty rozbiórkowe.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest obowiązkowe kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które są chronione przez prawo oraz konserwatora. W zasadzie mowa o wyburzeniu budynków, które wpisane są na listę zabytków, mają więcej niż 8 m wysokości a także tych, które usytuowane są za blisko granicy działki – czyli w odległości mniejszej niż połowa wysokości budynku. Na dodatek obowiązek ten mają właściciele budynków, których wyburzenie mogłoby wpłynąć na pogorszenie stanu wody lub generalnego stanu środowiska. Może też być tak, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, leżą w parku kulturowym albo są pomnikiem historii – w takich sytuacjach pozwolenie też jest potrzebne.

Powinno się też wiedzieć, że jeżeli chcemy wyburzyć obiekt budowlany, a potem w tym samym miejscu wybudować nowy to można za jednym zamachem zanieść druk o pozwolenie na rozbiórkę a także o budowę budynku.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Bardzo ważną rzeczą jest to, że pozwolenie na rozbiórkę musisz otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem prac. Urząd nie przeanalizuje wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli już ją rozpocząłeś. Wniosek można dostarczyć do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. Na dodatek od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć zgodę gospodarza budynku, szkic umieszczenia obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Czasem konieczny jest również plan rozbiórki budynku, a przy rozbiórce zabytków, trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego budynku z rejestru zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za roboty rozbiórkowe to warto zatrudnić do tego grupę fachowców. W Lublinie oraz Rzeszowie na pewno znajdziesz sprawdzoną firmę, która będzie posiadała wszystkie niezbędne sprzęty do wyburzenia obiektu budowlanego.