Breaking News

sanitarnych pixabay 159

Jakie możliwości zawodowe ma monter instalacji sanitarnych?

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie trudnym i zawiłym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo różnorodne. Fachowcy, którzy wykonują ten zawód muszą mieć szeroką wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale także za ich właściwe działanie. Jeżeli trzeba wykonują również modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki pracownik powinien też posiadać wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często istnieje potrzeba zespawania rur. Powinien mieć także umiejętność planowania, aby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to profesja wymagająca skończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Zdobycie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zdaniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej brakuje wykształconych fachowców, dlatego jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Wymagania jakie musi spełnić kandydat, aby móc kształcić się w zawodzie

Kandydat chcący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie powinna rozpoczynać osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Wymagane jest odpowiednie rozpoznawanie barw, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także zręczność rąk. Pracownik, który wykonuje ten zawód powinien również wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, opanowaniem, skrupulatnością oraz zdolnością podejmowania szybkich decyzji.  Charakter obowiązków wymaga także wykazanie się umiejętnością pracy w grupie, ale i równocześnie samodzielnego działania. Warto pamiętać, że jak większość zawodów tego typu również i ten obarczony jest określonym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także często kontakt z niemałą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych odznacza się niemałą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może założyć samodzielną działalność gospodarczą, a także znaleźć zatrudnienie zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca szczególnie w większych firmach może być związana z częstymi wyjazdami. Tego typu firmy zazwyczaj świadczą usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych posiadał zdolność pracy zespołowej, ponieważ zlecone zadania często obligują do ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie takich instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na wolnym powietrzu. Specyfika wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Nie można zapominać, że monterzy często narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wibracje. 

Jakie możliwości ma monter instalacji sanitarnych?

Żeby dostać tytuł montera instalacji sanitarnych uczeń powinien uzyskać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zaliczeniu egzaminu zewnętrznego. Uczeń wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować edukację w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby móc przystąpić do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje wiele opcji rozwoju, a na rynku tacy fachowcy są na wagę złota. Warto wspomnieć, że jest także możliwość zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania świadectwa czeladnika. Umożliwia to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tym zawodzie można zatrudnić się jako zwykły pracownik, ale po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to wartościowy, miel widziany zawód niemal gwarantujący otrzymanie pracy. Dobry fachowiec ne pewno nie będzie cierpiał na brak zajęcia.