Breaking News

i pixabay 124

Noże tokarskie – czym są i kiedy należy po nie sięgnąć?

Noże tokarskie jak sama nazwa wskazuje mają zastosowanie przy tokarkach, które można stosować przy skrawaniu. Noże tokarskie mają tylko jedno ostrze i dzięki niemu możemy dokonać toczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Obrabiane tworzywo najczęściej jest w kształcie walca albo innej bryły obrotowej i dzięki nożom tokarskim możliwe jest nadanie mu docelowego kształtu. Poza toczeniem za ich pomocą można wykonać przecinanie, wcinanie, gwintowanie i rowkowanie. Tokarki są dosyć popularnym urządzeniem do robienia gwintów. Jak wygląda nóż tokarski i jakie możemy wyróżnić jego modele? Jakich innych maszyn wykorzystamy do robienia gwintów?

Jak zbudowany jest nóż tokarski?

Nóż tokarski zbudowany jest z dwóch części – roboczej i chwytowej. Część chwytowa montowana jest wprost w tokarce, część robocza dla odmiany zbudowana jest z kilku innych fragmentów i to za jej pomocą nóż może skrawać. Jej fragmentem jest powierzchnia natarcia i przyłożenia, krawędź skrawająca, ostrze i naroże. Każda z tych części ma inną funkcję i wystarczy, że zabraknie jednej z nich i nóż będzie bezużyteczny. Noże tokarskie zbudowane mogą być ze stali szybkotnącej i wykorzystywane wtedy będą do obróbki stali, staliwa, żeliwa a także miękkiego mosiądzu. Drugi surowiec wykonania to płytki z węglików spiekanych, które można dodatkowo podzielić na rodzaj S i H i obydwa będą wykorzystywane do innych materiałów.

Na jakie kategorie można podzielić noże tokarskie?

Noże tokarskie podzielić można uwzględniając różne wskaźniki. Bardzo często spotkać można się z podziałem według techniki kształtowania. W takich sytuacjach rozróżniamy noże punktowe, kształtowe i obwiedniowe. Te pierwsze stykają się z kształtowanym tworzywem punktowo, czyli jedynie wierzchołkiem ostrza. Noże kształtowe będą kształtowały materiał brzegiem ostrza, a noże obwiedniowe charakteryzują się obrabianiem za pomocą przetaczania się przez powierzchnię.

Inną metodą na grupowanie noży tokarskich będzie ze względu na ich konstrukcję.

Rozróżniamy wtedy noże tokarskie jednolite, składane, noże z płytką lutowaną i noże oprawkowe. Noże jednolite będą wykonane tylko z jednego typu tworzywa i przeważnie jest to stal, składane dla odmiany mają wymienne płytki wykonane z węglików spiekanych. Noże mające płytkę lutowaną wykorzystywane są do toczenia wzdłużnego, zewnętrznego a także wewnętrznego, jak również do przecinania oraz planowania. Noże oprawkowe za to wykonują nowe noże tokarskie o nieregularnych formach – promieniowych, przezieraków, wytaczaków i zdzieraków.

Obróbka gwintów – jakich innych narzędzi możemy do tego użyć?

Gwinty można tworzyć za pomocą paru różnych metod. Rozróżnić możemy obróbkę walcowaniem, szlifowaniem, frezowaniem, nacinanie gwintownikiem albo nożami stycznymi wagnera oraz nacinanie na tokarce.

Dostępne na rynku noże styczne wagnera są bardzo profesjonalnym oraz skomplikowanym narzędziem, mimo to przy użyciu ich obróbka przebiega bardzo szybko.

Jednymi z prostszych metod będzie nacinanie na gwintowniku oraz nacinanie gwintu narzynką. Najczęściej mogą być używane również w przydomowych warsztatach jeśli tylko mamy odpowiednie maszyny. Powinniśmy jednak mieć na uwadze, że na gwintowniku zrobimy jedynie gwinty wewnętrzne, a za pomocą narzynki gwinty zewnętrzne.

Źródło: Szlifmet – noże wagnera