Breaking News

rnice pixabay 464

Prawnik, a adwokat – podobieństwa i różnice

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy synonimicznie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest diametralna, a wypowiadane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest stosowanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak półprawda.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto przedstawić różnice pojawiające się w tej materii.

Co trzeba zrobić by zostać adwokatem?

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przeszli oni w ramach przygotowania się do wykonywanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest odbycie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata przygotowuje się do zawodu pod okiem patrona, którym jest zazwyczaj doświadczony w zawodzie adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie przysposobienia osoba kandydująca zdobywa praktyczne obycie z zawodem – sporządza dokumenty, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym miejscu i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Jakimi uprawnieniami dysponuje adwokat, a jakimi prawnik?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też zakresem uprawnień i zobowiązań. Dotyczy ich również inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała zadbać interesów klienta. W przypadku niezadowolenia z wykonanych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobligowany do zatrzymania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, wobec tego teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje prawo reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Porada prawna – do kogo się zgłosić?

Kancelaria adwokacka wydaje się właściwym miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych wątpliwości.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by angażował się w nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwiązać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy podejmować decyzję o tym, komu ją powierzyć.