Breaking News

h2 pixabay 927

Sieć wodno-kanalizacyjna – jak funkcjonuje?

Ciężko ukryć, że zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. Ta czynność zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do czystej i bieżącej wody. Niestety woda staje się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Mimo że 75 procent powierzchni Ziemi pokrywa woda, to według szacunków SOZ mniej więcej pięć miliardów, czyli ¾ populacji, funkcjonuje w niedostatku tej cieczy.

Niewątpliwie woda z naziemnych źródeł jest bardzo zanieczyszczona. W rezultacie częściej jest źródłem wielu dolegliwości. ŚWO informuje, że gdy dzisiejsze trendy się nie zmienią, to na koniec tej dekady – w 2030 roku – świat będzie miał dostęp jedynie do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

W jaki sposób funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna w Polsce?

Kanalizacja czyli systemy kanalizacyjne, jako system rur i kolektorów, a ich zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Kanalizacja można podzielić na kanalizację pełną a także częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa grawitacyjnie. Z kolei w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe bądź podciśnieniowe. Na tę chwilę najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Z kolei historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, gdzie pomijano ilość zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. W związku z coraz większą świadomość ekologiczną a także dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania takich instalacji, na rzecz bardziej ekologicznych i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Zarówno istniejące, czy też te które dopiero powstają najczęściej zaliczane są do układów pracujących w sposób grawitacyjny.

Źródło: Przyłącza wodociągowe Warszawa