Breaking News

o pixabay 772

WÓZKI WIDŁOWE – CO TRZEBA O NICH WIEDZIEĆ

Branża transportu i logistyki stale się rozwija. Jest to wywołane wieloma bodźcami – postępem technologicznym, zmianami w podejściu konsumenckich czy Covid-19. Rezultatem takiego postępu jest potrzeba na coraz rozleglejszą miejsca magazynowej. Towary powinny być magazynowane w odpowiednich warunkach. Aby ułatwić ich transport w obrębie magazynów używa się wózki widłowe. Zastosowanie wózków widłowych to jedna z wyników rozkwitu całej branży. Do czego właściwie wykorzystuje się popularnych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzeniami mechanicznymi napędzanymi motorem. Bazową ich cechą jest przewożenie produktów na niewielkich odległościach. Zazwyczaj produkty przenoszone są na obszarze magazynu zamkniętego bądź otwartego, bądź na placach budowy. Wózki widłowe używane są do transportu produktów o sporej wadze. Produkty najczęściej składowany jest na paletach, co usprawnia poruszanie się. Zdolne są do gromadzić palet na dużych wysokościach. Umożliwiają też gromadzić palety blokowo i przewozić asortyment wysokogabarytowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do operowania wózkiem widłowym, według normami, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Ponadto każdy wózki mają odpowiednio przystosowane i wyposażone w sygnały dźwiękowe i świetlne. Umożliwia to zapewnić maksymalne bezpieczeństwo tak dla operatora pojazdu, jak i ludzi będących w sąsiedztwie. 

Szereg funkcji wózków widłowych powoduje mnogością ich typów. Różnorakie rodzaje wózków widłowych przystosowane są do konkretnych wymagań operatorów i warunków w jakich mają być wykorzystywane. Bazująć na możliwości transportowe, spotkać możemy wózki naładowne, podnośnikowe, reachtrucki, skrętne i tradycyjne. Każdy z nich służy w danych okolicznościach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej przeważnie wybiera się wózki boczne, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie rodzaje napędu posiadają w wózkach widłowych?

Ważnym czynnikiem zgodnie z, którego można dokonać podziału wózków widłowych jest typ ich zasilania. Właściwy rodzaj napędu determinuje to gdzie użytkowany będzie pojazd. Są kilka rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych:

Wózki widłowe o napędzie benzynowym – napędzane paliwem – najbardziej pasują się na terenach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki bywają trudne, a przenoszony ładunek jest ciężki, niejednokrotnie wielkogabarytowy. Cechują się dużą mocą i wytrzymałością. Ze względu wydzielane spaliny mogą być stosowane jedynie na otwartych przestrzeniach.

Wózki widłowe zasilane prądem – zasilane energią elektryczną, są wyposażone w baterie. Używane są się głównie w zamkniętych pomieszczeniach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do ruchu po małych przestrzeniach. Ich przewagą jest fakt, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z zasilaniem LPG – wykorzystują z gazu LPG, który jesti ich napęd. Instalacje gazowe montowane w wózkach widłowych są czystym i dosyć bezpiecznym typem napędu. Co więcej są ekonomiczne. Gwarantują szybkie przemieszczania się pojazdu i skuteczną realizację powziętych zadań. Przydają się niemal we wszystkich warunkach – są wykorzystywane zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – wiodący współproducent instalacji gazowych dla wózków widłowych 

Jednym z czołowych współtwórców instalacji gazowych i elementów do wyżej wymienionych jest amerykańska firma IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięćdziesiąt lat stała się globalnym liderem produkcji systemów paliwowych bazujących na gazie. Produkuje ona składniki znajdujące swoje użytek w różnych branżach przemysłu. Jej produkty jest alternatywę dla spalinowych silników stosowanych podczas etapie produkcji i transportu. Zmiana rodzaju zasilania powoduje, że cena użytkowania pojazdów są mniejsze. Wytwarzana energia dzięki właściwym filtrom i charakterystyce gazu jest czystsza. Jest to korzyść zarówno dla producentów, konsumentów, jak również dla otoczenia. 

Ekologia jest tu istotne. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej krajów, politycy narzucają normy dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Użycie nowatorskich technologii wyprodukowanych przez IMPCO pomaga firmom zmieszczenie się w nałożonym odgórnie przepisom dotyczącym emisji spalin.

Towary IMPCO to grupa rozwiązań – od podstawowych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory produkowane przez IMPCO, powodujące za obniżenie ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z ciekłego w gazowy, są dużo mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem zatwierdzonych dealerów produkuje także przepustnice i gaźniki, łączące w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Elementy te wspierają za doprowadzenie rozruchu do silnika. Oprócz tego producent wytwarza mniejsze składniki układów napędowych bazujących na gazie. Można więc w jego katalogach znaleźć wszelkiego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dziesięcolecia na rynku w trakcie IMPCO stało się liderem w swoim dziedzinie sprawiają, że część producentów wózków widłowych korzysta właśnie z ich rozwiązań. Komponenty do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty finalne jakimi są wózki widłowe lepszymi i zwiększają ich wartość.